lunes, 5 de julio de 2010

Tasca 3

En aquesta sessió haviem de definir el concepte de tasca. Vegeu els resultats dels nostros grups de treball.
T3 Inf

T3 1r cicle

T3 2n cicle

T3 3r cicle

jueves, 21 de enero de 2010

Tasca 2c: Reconeixem el currículum real del centre

Al darrer apartat d'aquesta tasca 2 hem d'observar i reflexionar sobre el tipus d'acció formativa (exercici, activitat o tasca) més habitual i les competències bàsiques més treballades.


En el grup de treball corresponent al cicle d'Educació Infantil, de 30 accions formatives trobam que 11 són exercicis, 9 són activitats i 10 són tasques.
Tot i els resultats numèrics d'aquesta tasca, pensam que en el currículum i amb la metodologia de l'etapa d'Educació Infantil s'utilitzen de forma gairebé indiferenciada i simultànea els tres tipus d'accions formatives, així com les diferents competències bàsiques.


El grup de 1r cicle d'Educació Primària, ha elaborat un document amb els resultats del seu grup de treball. Ho trobareu en aquest enllaç


http://www.scribd.com/doc/25832635

En aquest enllaç http://www.scribd.com/doc/25896558 trobareu els resultats de la tasca 2c del grup de treball de 3r cicle.

Tasca 2b: Reiconeixem el currículum real del centre

En aquest apartat de la tasca 2 identificam quina competència bàsica hem treballat amb cada una de les accions formatives.

CB Lingüística
CB Matemàtica
CB Interacció món físic
CB Digital
CB Social i ciutadana
CB Cultural i artística
CB Aprendre a aprendre
CB Autonomia i iniciativa personal