miércoles, 20 de enero de 2010

Tasca 2a: Reconeixem el currículum real del centre

Anotam 5 accions formatives que hem duit a terme en una jornada escolar i les classificam com a tasques, activitats o exercicis segons els següents criteris:

Exercici:
Requereix respostes tancades i mecàniques. (Només hi ha una resposta vàlida)
Es precís l’entrenament per arribar a la seva resolució.
Persegueix aconseguir una determinada conducta.
Exemple: s o ss, calcular percentatge....

Activitat:
Respostes obertes. Més d’una solució acceptable.
Útil per adquirir aprenentatges més complexes.
Persegueix aconseguir un determinat comportament.
Exemple: Fer un resum, una redacció, assigna preu de venda als productes per obtenir un 5% de benefici, fer un gràfic de les alçades dels companys de classe....
Tasca:
Forma part d’una pràctica social.
El resultat obtingut és rellevant al context.
Persegueix aconseguir una competència.
Exemple: organitzar una sortida, un programa de ràdio....

No hay comentarios:

Publicar un comentario