jueves, 21 de enero de 2010

Tasca 2b: Reiconeixem el currículum real del centre

En aquest apartat de la tasca 2 identificam quina competència bàsica hem treballat amb cada una de les accions formatives.

CB Lingüística
CB Matemàtica
CB Interacció món físic
CB Digital
CB Social i ciutadana
CB Cultural i artística
CB Aprendre a aprendre
CB Autonomia i iniciativa personal

No hay comentarios:

Publicar un comentario